MTÜ Tartu Off-road Klubi loodi 2007 aasta kevadel. Idee klubist tekkis soovist elavdada off-road liikumist Tartu kandis, ning koguda kokku huvilised, kellele meeldiks tegeleda kõigega, mis seondub maastikusõidu ja maasturitega. Kõik algas Kotka Keldris, kus viis meest said kokku, ning arutluse käigus leiti, et nüüd oleks õige aeg luua klubi. Nii ka tehti. Viie asutajaliikme hulka kuulusid Urvo Männama, Kaido Kallavus, Märt Vooro, Ardi Orav ja Kaarel Prommik. Aja jooksul on asjad edasi arenenud, liikmeid on lisandunud, kuid samas on ka mõned asutajatest lahkunud või muutunud mitte-aktiivseteks. Tartu Off-road Klubil on Puiestee tänaval ruumid kus klubi liikmed saavad oma tehnikat remontida/täiustada või siis ka lihtsalt grillida ja sarnaste huvidega inimeste seltskonnas vaba aega veeta, muljeid ja teadmisi vahetada. Suuresti tänu heasoovlike toetajate abile on olemas põhilised seadmed ja tööriistapark jooksvate remont/hooldustööde teostamiseks, samas on nüüdseks nendes ruumides ehitatud ka mõned võistlusautod.
Korraldatud on hulgaliselt väljasõite millede raja raskust on ikka püütud valida, osalevate autode ja juhtide võimekust arvestades. Tänu sellele on nii mõnigi alguses lihtsalt uudistama tulija saanud külge tugevama pisiku, nüüdseks soetanud isikliku tehnika ning muutunud aktiivseks maasturi sihipärase kasutamise harrastajaks. Loodame ka edaspidi jätkata samas vaimus. Korraldame erineva raskusastmega üritusi nii klubi liikmetele kui ka laiemale osalejaskonnale, otsime toetajaid ning aktiivseid tehnikahuvilisi inimesi. Üritame igati kaasa aidata, et kellegi soov oma auto korralikult maakera sisse uputada ei läheks kaotsi oskuste, teadmiste, julguse või rahaliste ressursside piiratuse tõttu.