Üritused

Tartu Off-Road Klubi egiidi all on aja jooksul toimunud hulgaliselt erinevaid väljasõite Kagu-Eesti loodusesse, kuid suuremateks ja organiseeritumateks traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud Jõulusafari ja Jaanisafari.

There have been lots of outings to the South-East Estonia under the aegis of Tartu Off-Road Klubi, but the biggest and most organized events are Christmas Safari and Midsummer Day.

Под эгидой Тартуского Off-Road клуба совершено множество поездок на юго-востоке Эстонии, но самые крупные и наиболее организированные традиционные мероприятия – это Рождественское сафари и Сафари иванового дня.

TORK korraldatud üritus / Club organised event
Võistlus / Competition

Tulevased üritused / Upcoming events:

Toimunud üritused / Past events: